XV Zjazd Towarzystw Regionalnych powiatu bielskiego

Na posiedzeniu roboczym przedstawicieli Towarzystw Regionalnych, działających na terenie powiatu bielskiego, które odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego, w dniu 12 października 2017 roku, podjęto uchwałę o przyznaniu organizacji XV Zjazdu Towarzystw Regionalnych naszego powiatu, w roku 2019 Towarzystwu Przyjaciół Czechowic-Dziedzic. W 2019 roku czechowickie Towarzystwo będzie obchodzić 60–lecie swojej działalności. Przyszłoroczny XIV Zjazd zorganizuje Towarzystwo Miłośników Rudzicy.