23 września 2017r. - wyprawa szlakiem Czelów po Śląsku Cieszyńskim.

Czelowie to pierwsi właściciele Czechowic.Czelowie działali na dworze Piastów cieszyńskich, pełniąc m.in. prowadząc kancelarię książęcą. Byli właścicielami ziem, nadanych przez cieszyńskich książąt, w Lesznej Górnej, Kończycach Małych, Drogomyślu, Dzięgielowie, Komorowicach, Czechowicach, etc. Piękny pałac w Kończycach Małych, zwany, "cieszyńskim WAWELEM" jest przez nich wybudowany. W XVII wieku linia męska rodu wygasa, pozostały po nich zabytki, dokumenty, nagrobki.
Wyprawa szlakiem Czelów jest organizowana po raz pierwszy.